Điều gì xảy ra nếu sa mạc Sahara phủ kín cây xanh?

Thế giới
Khi phủ xanh sa mạc nóng lớn nhất thế giới, chúng ta không chỉ tiêu tốn 2.000 tỷ USD/năm mà còn có nguy cơ mất rừng mưa Amazon.

VIDEO MỚI NHẤT