Độc đáo nghi lễ đi bộ chân trần trên than nóng ở Ấn Độ

Thế giới
Hàng ngàn tín đồ sùng bái nữ thần Lairai đã đi bộ chân trần trên than nóng của Homkund (giàn thiêu) trong nghi lễ truyền thống nhân dịp Lairai Yatra hàng năm vào nửa đêm 12/5 ở Shirgao, Ấn Độ.