Đội cứu hộ hang Tham Luang gặp sự cố, suýt không thể sống sót trở về

Thế giới
Các thành viên lực lượng giải cứu đội bóng Lợn Hoang đã suýt nữa không thể trở về từ hang Tham Luang vì sự có hỏng máy bơm.
Xem thêm