Đón dâu bằng xe đạp điện, chú rể đánh rơi tân nương giữa đường

Thế giới
Khi đi qua gờ giảm tốc, anh chàng Trung Quốc không hề biết việc cô dâu đã rơi tọt ở phía sau.