Du khách hãi hùng phát hiện rắn trong phòng khách sạn

Thế giới
Ba du khách người Anh tá hỏa khi phát hiện chú rắn nhỏ xuất hiện trong phòng khách sạn ở Ấn Độ. Mặc dù một trong số hộ đã cố gắng dùng túi nilon bắt lại nhưng họ vẫn không thể đuổi con rắn ra khỏi phòng.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT