Dùng thân người làm cầu để môtô qua hố

Thế giới
Một người đứng lọt trong chiếc hố sâu, cúi người lấy lưng làm mặt phẳng đưa chiếc cào cào vượt qua.