Gia đình Mỹ bị đuổi xuống máy bay vì không nhường lại ghế

Thế giới
Một gia đình Mỹ nói họ bị đuổi xuống phi cơ hãng Delta vì từ chối nhường lại một ghế đặt cho con trai.
Xem thêm