Giảng viên Trung Quốc biến kim loại phế liệu thành 12 con giáp

Thế giới
Hơn 100 tác phẩm nghệ thuật, trong đó có 12 con giáp, được tạo ra từ kim loại phế liệu bởi bàn tay của giảng viên nghệ thuật Huang Qicai.

VIDEO MỚI NHẤT