Hai cảnh tượng đối lập trong ngày Mỹ dời sứ quán đến Jerusalem

Thế giới
Đối lập với niềm vui của phái đoàn Mỹ tham gia lễ khánh thành đại sứ quán ở Jerusalem là những xung đột lên tới đỉnh điểm ở Dải Gaza.