Hải mã 1,5 tấn dìm chết du khách trong vườn thú

Thế giới
Hải mã vô tình dìm chết nhân viên vườn thú và một du khách tại thành phố Vinh Thành, Trung Quốc.
Xem thêm