Hành động bất ngờ của tiếp viên trên chuyến bay chi viện tâm dịch COVID-19

Thế giới
Trên chuyến bay đặc biệt chở các nhân viên y tế đến tiếp viện cho tâm dịch COVID-19: Hồ Bắc (Trung Quốc), một nữ tiếp viên hàng không đã dành tặng điều bất cho những người mà cô xem là ân nhân của quê nhà mình.