Hành khách ném thức ăn, tát tiếp viên vì hoãn chuyến bay

Thế giới
Thay vì nổi giận với thời tiết, hai hành khách thô lỗ trút mọi bực tức lên nhân viên hãng hàng không.
Xem thêm