Hành khách và tài xế taxi được bảo vệ thế nào?

Thế giới
Nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng các biện pháp bảo vệ nhằm mục đích giảm thiểu các vụ tấn công trên taxi.