Hệ thống cấp hàng tỷ lít nước cho New York mỗi ngày

Thế giới
Hệ thống cấp nước cho New York gồm 19 hồ chứa và ba hồ điều hòa với khoảng 2.200 tỷ lít nước phục vụ cho hơn 9 triệu người.

VIDEO MỚI NHẤT