Hoảng hốt vì cá sấu cắn câu

Thế giới
Nhẹ nhàng kéo dây câu lên, một người câu cá Mỹ tưởng bắt được cá trê hốt hoảng phát hiện con cá sấu đang ngoác cái mồm đầy răng sắc nhọn.
Xem thêm