Indonesia: Tấn công bằng kiếm kinh hoàng tại trụ sở cảnh sát

Thế giới
Cảnh sát Indonesia đã bắn hạ 4 người đàn ông mang kiếm sau khi những người này tấn công một trụ sở cảnh sát trên đảo Sumatra.
Xem thêm