Khách mời cầm ghế đánh nhau trên trường quay

Thế giới
Hai khách mời trong chương trình thảo luận về tình hình chính trị Trung Đông của một kênh truyền hình ở Jordan bất ngờ cầm ghế đánh nhau chỉ vì bất đồng quan điểm.
Xem thêm