Khánh thành đường vận tải thủy từ Pháp đến Việt Nam

Thế giới
Tuyến đường thủy mới nối liền cảng sông Gron (Pháp) tới cảng Cái Mép (Việt Nam) sẽ mở ra cơ hội giao thương mới cho hai nước.

VIDEO MỚI NHẤT