Khoảnh khắc ông Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ

Thế giới
Khoảnh khắc ông Donald Trump đặt tay lên Kinh thành tuyên thệ trong lễ nhậm chức ngày 20/1 sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lịch sử nước Mỹ. Bởi đây là lần đầu tiên, nước Mỹ có một vị Tổng thống chưa từng tham gia hoạt động chính trị cho đến trước thời điểm trúng cử.
Xem thêm