Không khí Ngày Chiến thắng trên khắp nước Nga

Thế giới
Ngoài thủ đô Moscow, lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng phát xít cũng sẽ được tổ chức đồng thời tại 27 tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Nga. Lễ kỷ niệm cũng được tổ chức tại hơn 400 thành phố thuộc Liên bang.
Xem thêm