Không quân Iraq không kích IS trên khu vực biên giới Iraq - Syria

Thế giới
Không quân Iraq không kích IS trên khu vực biên giới Iraq - Syria