Kỳ quan cổ đại nối 1.000 giếng dẫn nước dưới sa mạc Trung Quốc

Thế giới
Karez là kỳ quan được xây từ 2.000 năm trước và ngày nay vẫn còn hoạt động, giúp dẫn nước từ vùng núi nhiều mưa đến sa mạc Tân Cương.

VIDEO MỚI NHẤT