Lạc bước trong thị trấn ung thư tại Mỹ

Thế giới
Thị trấn Reserve, bang Louisiana là nơi có tỷ lệ ung thư cao vì ô nhiễm không khí cao nhất nước Mỹ.