Lác mắt xem bắt cá bằng gậy dễ như bỡn

Thế giới
Người đàn ông Thái Lan dùng gậy bắt cá "khủng" dưới rãnh nước dễ như bỡn khiến người xem tròn mắt.