LHQ xem xét dự thảo nghị quyết về Jerusalem, lo ngại Mỹ cản trở

Thế giới
Dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) về Jerusalem có thể sẽ được hầu hết các thành viên ủng hộ. Tuy nhiên, theo các nguồn ngoại giao, Mỹ nhiều khả năng sẽ phủ quyết văn bản này.
Xem thêm