Liên hợp quốc kêu gọi tạo điều kiện điều tra vụ MH17

Thế giới
Công tác điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 gặp khó khăn do chiến sự tiếp diễn tại miền Đông Ukraine đang cản trở các nhà điều tra tiếp cận hiện trường. Quân đội Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa thì đổ trách nhiệm cho nhau trước tình hình này.
Xem thêm