Linh ngưu nửa giống trâu nửa giống cừu xuất hiện ở Trung Quốc

Thế giới
Mẹ con linh ngưu Tây Tạng hiếm gặp được phát hiện đang tìm kiếm thức ăn dưới tuyết tại một công viên rừng ở tỉnh Thiểm Tây.