Lợn song sinh dính liền

Thế giới
Một nông dân Trung Quốc phát hiện đôi lợn con sơ sinh bị dính liền thân là một cặp song sinh. Cặp lợn song sinh gặp khó khăn khi ăn và không thể vận động do cấu tạo cơ thể kỳ lạ.
Xem thêm