Màn giải cứu người định tự tử ‘gay cấn’ của cảnh sát New York

Thế giới
Cảnh sát New York, Mỹ, vừa giải cứu thành công một người đàn ông định nhảy cầu tự tử.
Xem thêm