Máy bay không người lái tự tìm kiếm cứu hộ

Thế giới
Một tổ chức cứu hộ trên không tại Thuỵ Sỹ sáng chế ra máy bay không người lái có thể tự tìm kiếm người gặp nạn và báo về trung tâm.