Mục kích ông Kim Jong-un lái máy bay Triều Tiên sản xuất

Thế giới
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra và lái một máy bay hạng nhẹ do Triều Tiên sản xuất.
Xem thêm