NASA kích hoạt đồng hồ nguyên tử vũ trụ

Thế giới
Đồng hồ Nguyên tử Không gian sâu bắt đầu hoạt động hôm 23/8, có thể giúp tàu vũ trụ tìm đường mà không cần liên lạc với Trái Đất.

VIDEO MỚI NHẤT