NASA thiết kế cánh máy bay tự động biến hình

Thế giới
Mẫu cánh máy bay mới được lắp ghép giống như bộ xếp hình, có thể thay hình đổi dạng trong lúc bay để đạt hiệu quả tối ưu.