Nga duyệt binh kỷ niệm 73 năm chiến thắng phát xít

Thế giới
Lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bắt đầu từ 10h sáng (giờ Moscow, tức 14h giờ Hà Nội), với sự tham gia của nhiều khối quân nhân cùng 159 khí tài cơ giới và 75 máy bay các loại.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT