Ngã từ tầng 17 xuống đất, bé 2 tuổi đứng lên đi lại bình thường

Thế giới
May mắn thay, dù ngã từ tầng 17 nhưng Yueyue đã được đỡ bởi một đám cây và rơi xuống vùng đất mềm nhũn do sũng nước mưa.
Xem thêm