Người đàn ông chạy vào đồn cảnh sát Mỹ xin được bắn chết

Thế giới
Thấy Starlin Lopez cầm dao chạy vào trụ sở, cảnh sát tạo thành vòng vây, đồng loạt giơ súng song không ai gây thương tích cho anh ta.

VIDEO MỚI NHẤT