Người đẹp ngã đập mặt vì lái môtô

Thế giới
Có vẻ cô gái không biết phanh xe theo cách thông thường khi cố giảm tốc độ bằng cách lê chân trên mặt cỏ. Hậu quả là cú đập mặt cực mạnh vào tấm bạt lò xo khiến những người chứng kiến đều kêu lên thảng thốt.