Người di cư ở Mexico trèo tường biên giới để vào Mỹ

Thế giới
Bất chấp nguy hiểm, nhiều người di cư ở Mexico vẫn tiếp tục tìm mọi cách để đến được nước Mỹ.