Người phụ nữ dùng răng treo mình ở độ cao 90m

Thế giới
Erendira Wallenda treo mình dưới trực thăng và thực hiện một loạt động tác nhào lộn trên thác Niagara.
Xem thêm