Nhiều thành phố lớn có nguy cơ xóa sổ vì băng tan

Thế giới
Miami, Thượng Hải, New York có nguy cơ bị xóa sổ. Nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra nếu băng tại Greenland ở Bắc Cực tan chảy hết.