Nhìn gần các báu vật thời nhà Minh sắp được trưng bày tại Điện Kremlin

Thế giới
Đây là những báu vật của nhà Minh (1368-1644) được Bảo tàng Thượng Hải chuyển đến Điện Kremlin để trưng bày trong tháng 4 này.

VIDEO MỚI NHẤT