Nhìn gần nhà máy điện từng xảy ra sự cố hạt nhân tồi tệ nhất Mỹ

Thế giới
Hãng chủ quản thông báo kế hoạch đóng cửa nhà máy điện Three Mile Island, nơi 40 năm trước xảy ra sự cố hạt nhân tồi tệ nhất nước Mỹ.

VIDEO MỚI NHẤT