Những con chuột khổng lồ được dùng để dò mìn tại Campuchia

Thế giới
Nhờ những chú chuột được huấn luyện để có thể đánh hơi thuốc nổ TNT mà tốc độ rà phá bom mìn tại Campuchia cải thiện đáng kể.

VIDEO MỚI NHẤT