Những cột sắt 10 m đầu tiên trong 700 km tường biên giới của TT Trump

Thế giới
Tuần này, ông Trump cuối cùng đã bắt đầu xây tường biên giới mà ông thất hứa suốt 3 năm qua. Đó là những cột sắt cao 10 m dùng để chặn người, thay thế các hàng rào thấp để chặn xe.