Những đại dịch thế giới từng đối mặt trong 100 năm qua

Thế giới
Thế giới từng trải qua những đại dịch khủng khiếp, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.