Những địa điểm mặt trời không bao giờ lặn

Thế giới
Ở một số vị trí địa lý cụ thể, những nơi gần với cực trái đất sẽ thấy dường như mặt trời không bao giờ lặn.