Những thảm họa rúng động thế giới năm 2018

Thế giới
Cùng nhìn lại những thảm họa kinh hoàng gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của trên thế giới trong năm 2018.