Những thay đổi trên thế giới nếu Trái Đất quay nhanh gấp đôi

Thế giới
Nếu Trái Đất quay nhanh gấp đôi, một năm sẽ dài 730 ngày và nước từ hai nửa bán cầu sẽ dồn về xích đạo nhấn chìm nhiều quốc gia.

VIDEO MỚI NHẤT