Những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nguy hiểm nhất trong lịch sử

Thế giới
Được sử dụng từ cách đây hàng ngàn năm, vũ khí hóa học là công cụ giết người vô cùng khủng khiếp trong chiến tranh.

VIDEO MỚI NHẤT