Nín thở xem giải cứu 4 thủy thủ mắc kẹt suốt 35 giờ trong tàu hàng bị lật

Thế giới
Các thủy thủ đoàn mắc kẹt trong con tàu Golden Ray bị lật ngoài khơi nước Mỹ đã được giải cứu thành công sau 35 giờ mắc kẹt.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT